Què és millor separar-se o divorciar-se

Quines són les diferències a tenir en compte

Quan arriba el moment de deixar-ho en parella, la majoria de matrimonis tendeix a pensar directament en el divorci. La realitat és que no és l’única alternativa, des d’un punt de vista legal es pot optar per la separació. I és que la llei diferencia les dues figures.

Diferències entre el divorci i la separació
La principal diferència entre les dues figures és que la separació implica el cessament legal de la vida en comú dels cònjuges, però no extingeix el matrimoni. En altres paraules, les dues persones segueixen casades i no poden tornar a contreure matrimoni, però estan legalment separades.

A efectes pràctics, el fet de poder tornar a casar-se amb una altra persona o no és l’única diferència. Tant en el divorci com en la separació es produirà la separació dels béns i, en cas d’estar casat en règim de guanys, la seva dissolució

De la mateixa manera, tampoc hi haurà dret a rebre herència si no hi ha testament ni tan sols a la legítima (part de l’herència que la llei estableix que han de cobrar els hereus). El mateix passa amb l’obligació d’ajuda mútua i fidelitat, per exemple.

Antigament un matrimoni havia de separar prèviament abans de poder demanar el divorci. La Llei 1/2005, d’o de Juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci va ser la que va canviar aquest requisit. Per això avui en dia és possible divorciar sense abans haver estat separat.

El procés de divorci i separació
Els passos a seguir en cas de divorci i separació són similars. De fet, els costos també ho són -aquí pots veure quant costa divorciar a Espanya-.

En ambdós casos serà necessari recórrer a la justícia i es podrà signar la separació de mutu acord o acudir als jutjats, com passa amb el divorci. L’última opció dilatarà el procés i farà que sigui més car.

Divorci o separació Quin triar?
Avui dia tot just ha diferències entre les dues opcions, més enllà de la possibilitat de tornar a contraure matrimoni amb altres persones. En cas de reconciliació, la separació farà que no sigui necessari tornar a casar-se, simplement reconciliar-se, mentre que després del divorci sí serà necessari tornar a fer-ho.

Comparteix a les xarxes:

Idioma »