Informació Legal – Avís de privacitat

AVÍS LEGAL

Informació General

Aquest lloc web (el “Lloc”) és administrat per SERRANO SALAMANCA ADVOCATS (des d’ara  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM.

Els usuaris d’aquest Lloc poden posar-se en contacte amb  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM a través de les següents vies:

 

Correu electrònic: eserrano@icab.cat

 

Direcció: Plaça Ajuntament, 2 Canyelles  (Barcelona)

Telèfon: 938 973 449

 

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts presents en el Lloc, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, look & feel o qualsevol altre element, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM o a tercers, que el usuari del lloc ha de respectar.

 

L’usuari podrà visualitzar els elements del lloc i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb fins comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, posada a disposició, comunicació pública, utilització de tècnica d’enginyeria inversa, o a modificar, alterar-los o descompilar-i, en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment i en qualsevol suport, sense la corresponent autorització prèvia i per escrit de SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM.

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Lloc són propietat de  WW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Lloc atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.

 

Limitació de responsabilitat

La utilització d’aquest Lloc es realitza per compte i risc de l’usuari.  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest Lloc. Així mateix,  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el Lloc ni tampoc serà ni pot fer responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del mateix ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es conté.

 

WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM procurarà que els continguts d’aquest Lloc siguin precisos i estiguin actualitzats, però no tindrà cap responsabilitat en cas de reclamacions o pèrdues sorgides per tercers en relació amb els continguts del Lloc.

 

WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència,  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM no respon pels danys i perjudicis directes o indirectes que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

 

Els usuaris que es proposin establir un enllaç (link) entre una pàgina web i aquest lloc han de complir les següents condicions:

 

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a l’adreça URL del lloc www. www.serranosalamancaadvocats.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pàgina principal del web.

 

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà crear un marc (frame) sobre les pàgines del web.

 

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà donar cap tipus d’indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre el Lloc.

 

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no pot contenir materials il·lícits, contraris a la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 

En qualsevol cas, la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç, haurà de sol·licitar prèviament l’autorització expressa i per escrit de SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM.

 

Condicions d’ús

L’usuari del lloc, mitjançant el seu accés i navegació pel mateix, s’obliga a utilitzar-acord amb la Llei i a les condicions establertes en el present Avís Legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’accés i navegació per aquest Lloc implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial o contractual entre  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM i l’usuari.

 

WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM podrà denegar o retirar l’accés a aquest Lloc sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites o incompleixi el present Avís Legal. L’ usuari d’aquest Lloc haurà d’abstenir-, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al mateix.

 

Enllaços.

Aquest Lloc disposa d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet.  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM assumirà cap responsabilitat directa o indirecta pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc web al qual l’usuari acceda.

 

Modificacions WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM es reserva el dret a canviar sense previ avís les especificacions dels seus productes o serveis en qualsevol moment així com a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al Lloc.Així mateix, el present Avís Legal pot sofrir modificacions de qualsevol tipus quan  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM ho consideri necessari o amb la finalitat d’adequar-se als canvis normatius i / o els avenços tecnològics que es puguin produir en el futur.

 

Contingut generat pel usuario

Pel que fa a les opinions, comentaris, material gràfic, fotografies, vídeos, informació que l’usuari del lloc enviï o transmeti al Lloc, llegeixi també Condicions d’ ús dels fòrums de  WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM a les xarxes sociales.

 

Generalitats WWW.SERRANOSALAMANCAADVOCATS.COM perseguirà l’incompliment de les clàusules d’aquest Avís legal així com qualsevol utilització indeguda del Lloc exercint les accions civils i penals que els puguin correspondre.

 

Dret aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el Lloc haurà de sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Canyelles, a la província de Barcelona (Espanya), i són aplicables exclusivament les lleis espanyoles.

Comparteix a les xarxes:

Idioma »